Ředitelé školy

ROK Ředitel Zajímavosti
1971 Jan Dvořák Zahájení provozu školy
1972 Jan Dvořák  
1973 Jan Dvořák  
1974 Jan Dvořák Dokončení stavebních prací
1974 Karel Kozielek  
1975 Karel Kozielek  
1976 Karel Kozielek  
1977 Karel Kozielek Zahájení stavby školní klubovny
1978 Libuše Kantorová  
1979 Adolf Walach Dokončení stavby klubovny
1979 Libuše Kantorová  
1980 Libuše Kantorová  
1981 Libuše Kantorová  
1982 Libuše Kantorová  
1983 Libuše Kantorová  
1984 Libuše Kantorová  
1985 Libuše Kantorová  
1986 Libuše Kantorová První počítače PMD
1987 Libuše Kantorová  
1988 Libuše Kantorová  
1989 Libuše Kantorová  
1990 Libuše Kantorová  
1990 Mgr. Jan Bocek  
1991 Mgr. Jan Bocek Nátěr oken, zavedení zářivek
1992 Mgr. Jan Bocek  
1993 Mgr. Jan Bocek Jsme fakultní školou Ostravské univerzity
1994 Mgr. Jan Bocek  
1995 Mgr. Jan Bocek  
1996 Mgr. Jan Bocek První počítačová učebna
1997 Mgr. Jan Bocek Začínají jazykové a křesťanské třídy
1998 Mgr. Jan Bocek  
1999 Mgr. Jan Bocek Rekonstrukce sociálního zařízení
1999 Mgr. Jan Bocek  
2000 Mgr. Jan Bocek  
2001 Mgr. Jan Bocek  
2002 Mgr. Jan Bocek  
2003 Mgr. Jan Bocek  
2003 Mgr. Jana Kufová  
2004 Mgr. Halina Franková Ukončení projektu křesťanské třídy
Rekonstrukce pavilonu I. stupně
Vybudování počítačové sítě řízené serverem
Nová počítačová učebna (27 PC) s připoj. na internet
2005 Mgr. Halina Franková Založení školské rady
Rekonstrukce pavilonu školní jídelny
PC s připojením na internet jsou ve všech kabinetech
2006 Mgr. Halina Franková Rekonstrukce pavilonu tělocvičny
Vybudování multimediální učebny – auly
Druhá počítačová učebna (16PC) s připoj. na internet
Zavedení výuky podle ŠVP Cesta za poznáním
2007 Mgr. Halina Franková Rekonstrukce přírodovědné učebny
2008 Mgr. Halina Franková Finanční dotace z fondu EU a rozpočtu ČR v rámci projektu Metody a formy aktivního učení (4 308 883,85 Kč)
2009 Mgr. Halina Franková Rekonstrukce pavilonu tělocvičny
2010 Mgr. Halina Franková 2. finanční dotace z fondu EU a rozpočtu ČR - Zefektivnění výuky na ZŠ Třinec, ul. Slezská (2 613 076 Kč)
2011 Mgr. Halina Franková
Oslavy 40. výročí založení školy - divadelní představení Osmý div světa (účastníli se téměř všichni žáci školy)
Zavedení závěrečných seminárních prací žáků 9. ročníku 
2012 Mgr. Halina Franková
Zvýšení kapacity školní družiny a přestěhování 3 oddělení do budovy OA na ul. Beskydské
Získání finanční dotace ze SFŽP na ozdravné pobyty žáků I. stupně na dva školní roky ve výši 379 400 Kč
2013 Mgr. Halina Franková
Rekonstrukce pavilonů B (kanceláře, šatny), C (spojovací chodba), D1 (jazykové učebny a dostavba toalet a 1 třídy v 1. poschodí I.stupně) a F (aula, počítačové učebny a zřízení nového informačního centra - knihovny)
2014 Mgr. Halina Franková
 
Historie školy

Zvonění

vyučovací
hodina

od

do
0. 7:00 7:45
1. 8:00 8:45
2. 8:55 9:40
3. 10:00 10:45
4. 10:55 11:40
5. 11:55 12:40
6. 12:50 13:35
7. 13:45 14:30
8. 14:40 15:25