Školní výlet 7. a 8. C

18 . 5 . 2017

Školní výlet 7. a 8. C

Naše třída letos jela na výlet se 7.C. Nejprve jsme jsme si prohlédli Punkevní jeskyně a propast Macocha.

Tam nám milá průvodkyně ukazovala stalagnity, stalaktity a stalagnáty. Po prohlídce jeskyní jsme se vydali na lodích po řece Punkvě, kde jsme mohli pozorovat další krápníkové útvary. Po krátké přestávce, ve které jsme si stihli udělat selfíčka, jsme pokračovali autobusem. Naší další zastávkou byla Jeskyně blanických rytířů. Výlet jsme zakončili dobrým obědem. Myslím, že můžeme říct za všechny, že to byl „bombový“ výlet!

Jana Poláčková a Adéla Rakovská, 8.C

11. května jsme navštívili Punkevní jeskyně. Bylo tam vlhko, tma a zima. Prohlídka byla zajímavá, viděli jsme různé druhy krápníků a také malá jezírka. Cestou jsme si prohlédli propasast Macochu, která má svou legendu. Poté jsme pokračovali na lodičkách. Někdy jsme narazili do stěny, ale nikdy jsme se nepřevrátili. Na jedné zastávce jsme si prohlédli krápník, který vypadal jako trůn, jiný zas připomínal psa nebo vodníka.

Výlet pokračoval v Rudce u Kunštátu, kde jsme navštívili Jeskyni blanických rytířů. Sochy byly vytesány na začátku 20. století. Pak jsme se prošli parkem, b němž jsme „objevili“ boty T.G. Masaryka, což bylo torzo sochy z roku 1928. V parku byla také zahrada smyslů, tam jsme si mohli vyzkoušet naše smyslové vnímání. Po obědě, který jsme měli v nedaleké restauraci, jsme se vydali na zpáteční cestu domů.

Výlet se nám líbil a moc jsme si ho užili!

Tereza Korzeniowská, Petr Lipus, Rostislav Sliž, Lucie Sikorová, Stela Worková, 7.C blok

Zvonění

vyučovací
hodina

od

do
0. 7:00 7:45
1. 8:00 8:45
2. 8:55 9:40
3. 10:00 10:45
4. 10:55 11:40
5. 11:55 12:40
6. 12:50 13:35
7. 13:45 14:30
8. 14:40 15:25