Pasování prvňáčků na čtenáře

25 . 3 . 2010

Pasování prvňáčků na čtenáře

Ve čtvrtek 18.3.2010 šli naši prvňáčci do KD Trisia, kde proběhla tradiční akce městské knihovny Pasování prvňáčků na čtenáře.

 

Do sálu je usadila princezna a představila dětem další pohádkové postavy - krále, královnu knížek a šaška. Celý program uváděla Maková panenka s motýlem Emanuelem. Po slavnostním slibu pasoval král mečem každého žáka na rytíře řádu čtenářského. Děti dostaly medaili a pasovací listinu, která jim umožňuje získat ve zdejší knihovně celoroční průkazku zdarma. Mnohé děti doprovodili také rodiče a prarodiče. S medailí na krku a s úsměvem na tváři  se čerství rytíři čtenářství vrátili do školy.

Slavnostní slib:

Slibuji ve jménu všech krásných knížek,

pohádek, příběhů a básniček:

- budu se vždy chovat jako rytíř řádu čtenářského,

- budu knížky opatrovat jako nejvzácnější poklady,

- budu je mít rád,

- budu se k nim chovat opatrně a s úctou,

- TAK SLIBUJI !

 

pasování na čtenářeblok

Zvonění

vyučovací
hodina

od

do
0. 7:00 7:45
1. 8:00 8:45
2. 8:55 9:40
3. 10:00 10:45
4. 10:55 11:40
5. 11:55 12:40
6. 12:50 13:35
7. 13:45 14:30
8. 14:40 15:25