Obdarovaný psí útulek

19 . 5 . 2009

Obdarovaný psí útulek

Žáci 6. tříd, kteří pracovali na projektu Kyselý déšť v Třinci, předali  třineckému útulku pro psy finanční dar.

Peníze si sami vydělali na prezentaci své práce (blíže jsme informovali). Protože aktivity související s ekologickou výchovou jsou financovány z prostředků Evropské unie, podrobnosti o návštěvě psího útulku a fotodokumentace jsou přístupné v oddíle Projekt EU - Podporované aktivity - Měření kvality životního prostředí.blok

Zvonění

vyučovací
hodina

od

do
0. 7:00 7:45
1. 8:00 8:45
2. 8:55 9:40
3. 10:00 10:45
4. 10:55 11:40
5. 11:55 12:40
6. 12:50 13:35
7. 13:45 14:30
8. 14:40 15:25