Matematické soutěže

6 . 5 . 2013

Matematické soutěže

Nejlepší matematici z celého Třince měli možnost poměřit své síly hned ve dvou soutěžích - matematické olympiádě a 17. ročníku soutěže Matematika hrou.

Na obě klání pozvala soutěžící Jubilejní Masarykova základní škola v Třinci.

Na olympiádě se sešlo zhruba 90 dětí, naši školu reprezentovalo šest žáků ze 6. a 7. tříd. Úspěšnými řešiteli se stali Lucka Válková (6. D), Richard Blažek a Erik Kornuta (oba 7. D).

V soutěži Matematika hrou nás reprezentovala dvě družstva, každé složené ze tří žáků. Za úkol měla vyřešit šest úloh, většinou logických. Velmi záleželo na spolupráci celého družstva, důležitou roli hrál i čas - vždyť naše družstvo mladších žáků dělily od vítězství jen dvě vteřiny!

Blahopřejeme družstvu mladších  žáků ve složení Karolína Franková, Karolína Kostková a Rudolf Blažek ke krásnému 2. místu. Družstvo starších žáků v sestavě Laura Daňová, Pavel Duda a Adam Foldyna se umístilo ve své kategorii na 6. místě.

Matematické soutěže 2013blok

Zvonění

vyučovací
hodina

od

do
0. 7:00 7:45
1. 8:00 8:45
2. 8:55 9:40
3. 10:00 10:45
4. 10:55 11:40
5. 11:55 12:40
6. 12:50 13:35
7. 13:45 14:30
8. 14:40 15:25