Laboratorní práce z fyziky

15 . 6 . 2013

Nedílnou součástí hodin fyziky jsou pokusy a laboratorní práce.

Vždyť původ názvu předmětu pochází z řeckého physiké, což znamená „nauka o přírodě", a poznat přírodu znamená hlavně hodně pozorovat a neméně experimentovat. V učebnicích, které v současnosti používáme, je námětů přehršel. Ale i bez učebnic bychom si věděli rady. Bohužel učební osnovy jsou natolik zaplněny tím, co musíme probrat a naučit, že vyšetřit čas na přípravu "laboratorky", její provedení a rozbor bývá někdy složité. Zato na konci školního roku, když se nám podaří vše úspěšně stihnout, můžeme tzv. volný čas využít právě k zajímavým experimentům. V tomto týdnu například sedmáci zjišťovali hustotu dřeva pomocí Archimedova zákona, osmáci budou pozorovat tepelné proudy v kapalině a deváťáci se pokusili změřit průměr Slunce. Jak je jednoduché změřit právě průměr Slunce můžete shlédnout ve fotogalerii.

Mgr. Rostislav Petr

Laboratorní práce z fyzikyblok

Zvonění

vyučovací
hodina

od

do
0. 7:00 7:45
1. 8:00 8:45
2. 8:55 9:40
3. 10:00 10:45
4. 10:55 11:40
5. 11:55 12:40
6. 12:50 13:35
7. 13:45 14:30
8. 14:40 15:25