Konverzační soutěž v angličtině 2020

18 . 2 . 2020

Konverzační soutěž v angličtině 2020

Již tradičně se na naší škole pořádá školní kolo Konverzační soutěže v anglickém jazyce. Stejně tomu bylo i letos.

Žáci druhého stupně soutěžili ve dvou kategoriích. Kategorie IA byla určena žákům 6. – 7. ročníku, IIA žákům 8. – 9. ročníku.

V písemné části školního kola změřili žáci své síly ve čtení s porozuměním, poslechu a znalosti slovní zásoby. V ústní části pak soupeřili v dovednosti popsat náhodně vybraný obrázek a v mluvení na vylosované téma.

Všem žákům děkujeme za účast a pečlivou přípravu.

Za PK CJ Mgr. Renáta Sabelová

Konverzace 2020blok

Zvonění

vyučovací
hodina

od

do
0. 7:00 7:45
1. 8:00 8:45
2. 8:55 9:40
3. 10:00 10:45
4. 10:55 11:40
5. 11:55 12:40
6. 12:50 13:35
7. 13:45 14:30
8. 14:40 15:25