Karolína Franková vítězkou školního kola Olympiády v češtině

2 . 12 . 2014

Karolína Franková z 9. A zvítězila ve školním kole 41. ročníku Olympiády v českém jazyce. Shodný rozdíl tří bodů dělil vítězku od Kláry Bartoszové a Markéty Hankeové z 8. A, které se tak rozdělily o 2. - 3. místo.

Na 4. přícce se umístila Nikol Cieslarová z 9. B.

Karolína zabodovala zejména v mluvnici, která je její silnou stránkou. Nejhezčí slohovou část vypracovali Markéta Hankeová, Ester Zwyrtvková z 9. A a Eliška Sikorová z 8. C. Rovněž práce Viktora Worka byla velmi zdařilá, Viktor se ale bohužel naprosto odklonil od tématu.

Všem osmnácti soutěžícím děkujeme a Karolíně přejeme hodně úspěchů v okresním kole této soutěže 5. února 2015.

OČJ 2014

Zleva Klára Bartoszová, Markéta Henkeová a zcela vpravo vítězka Karolína Franková
Zleva Klára Bartoszová, Markéta Henkeová a zcela vpravo vítězka Karolína Franková


blok

Zvonění

vyučovací
hodina

od

do
0. 7:00 7:45
1. 8:00 8:45
2. 8:55 9:40
3. 10:00 10:45
4. 10:55 11:40
5. 11:55 12:40
6. 12:50 13:35
7. 13:45 14:30
8. 14:40 15:25