Fotodokumentace rekonstrukce školy 4

12 . 11 . 2013

Fotodokumentace rekonstrukce školy 4

Jak pokračuje přestavba? A kdy už bude hotovo? A jak vůbec škola vypadá? To jsou nejčastější otázky, které kladou nejen žáci a zaměstnanci školy, ale také třinecká veřejnost.

Alespoň na poslední z nich můžeme dát odpověď v podobě fotogalerie zrekonstruovaných prostor. Račte dál!

Přestavba v listopadu

Respirium, pohled z pavilonu II. stupně
Respirium, pohled z pavilonu II. stupně
Nové atrium
Nové atrium
Zábradlí na respiriu, vstup do šaten
Zábradlí na respiriu, vstup do šaten
Šatny II. stupně
Šatny II. stupně
Šatny I. stupně
Šatny I. stupně
Zadní tzv. čistá chodba u šaten
Zadní tzv. čistá chodba u šaten
Nová jazyková učebna
Nová jazyková učebna
Jeden z kabinetů
Jeden z kabinetů
Chlapecké toalety v přízemí
Chlapecké toalety v přízemí
Chlapecké toalety v přízemí
Chlapecké toalety v přízemí
Dívčí toalety v přízemí
Dívčí toalety v přízemí
Vchod do nové nástavby
Vchod do nové nástavby
Chodba nové nástavby
Chodba nové nástavby
Třída v nové nástavbě
Třída v nové nástavbě
Chodba u kanceláří
Chodba u kanceláří
Sborovna
Sborovna
Ředitelna
Ředitelna
Schodiště u kanceláří
Schodiště u kanceláří
Na posledním pavilonu se čile pracuje
Na posledním pavilonu se čile pracuje
Rameno betonovací jednotky
Rameno betonovací jednotky
Vyzdívání světlíku na školním dvorku
Vyzdívání světlíku na školním dvorku
Pohled do atria přes nové zastřešení chodeb
Pohled do atria přes nové zastřešení chodeb


blok

Zvonění

vyučovací
hodina

od

do
0. 7:00 7:45
1. 8:00 8:45
2. 8:55 9:40
3. 10:00 10:45
4. 10:55 11:40
5. 11:55 12:40
6. 12:50 13:35
7. 13:45 14:30
8. 14:40 15:25