Ekologická konference

28 . 6 . 2013

Naše škola ve spolupráci s DDM Třinec a za účasti žáků ze ZŠ D. a E. Zátopkových uspořádala 1. ročník ekologické konference.

Konferenci zahájila naše paní ředitelka. Přivítala na ní také zástupce TŽ Ing. Ivo Poločka a paní magistru Barbaru Krzyžankovou z DDM. A pak už žáci z přírodovědného semináře a z volitelného předmětu pěstitelství představili své projekty zaměřené na to, jak se chováme šetrně k přírodě. Třídíme odpad, pečujeme o ptáky, o květiny ve škole i na naší zahradě, chráníme živočichy, přírodu pozorujeme, ale neničíme. Své projekty, např. o mikroskopování trepky velké nebo přírodovědných výletech, představili také žáci ZŠ E. a D. Zátopkových. Poté vystoupil Ing. Ivo Poloček a seznámil konferenci s tím, co železárny dělají pro životní prostředí - zejména vyzdvihnul péči o ovzduší a vody. Mgr. Krzyžanková zase představila kroužky DDM zaměřené na přírodu.

Věříme, že jsme tímto počinem zahájili na naší škole novou tradici.blok

Zvonění

vyučovací
hodina

od

do
0. 7:00 7:45
1. 8:00 8:45
2. 8:55 9:40
3. 10:00 10:45
4. 10:55 11:40
5. 11:55 12:40
6. 12:50 13:35
7. 13:45 14:30
8. 14:40 15:25