Downův syndrom

23 . 4 . 2018

Downův syndrom

Ve středu 21. 3. k nám oficiálně přišlo jaro, ale také se v 5. C konal projekt „Ponožkový den“ u příležitosti Světového dne Downova syndromu.

Žáci si v tento den oblékli na každou nožku jinou ponožku a symbolicky tak podpořili lidi s tímto onemocněním. Zhlédli dokument, ve kterém se dozvěděli mnoho informací o této vadě, a vytvořili krásné plakáty, kterými chtějí informovat ostatní spolužáky i návštěvníky školy o Downovu syndromu. 

Text a foto: Mgr. Barbora Bodečková

Downův syndromblok

Zvonění

vyučovací
hodina

od

do
0. 7:00 7:45
1. 8:00 8:45
2. 8:55 9:40
3. 10:00 10:45
4. 10:55 11:40
5. 11:55 12:40
6. 12:50 13:35
7. 13:45 14:30
8. 14:40 15:25