Deváťáci ukončili školní docházku seminárními pracemi

30 . 6 . 2011

Deváťáci ukončili školní docházku seminárními pracemi

Letos poprvé prokázali deváťáci, co se všechno ve škole naučili, seminárními pracemi.

Vybírali si z téměř 70 témat z různých oborů. Na zprcacování měli dva měsíce. Po tuto dobu nejen shromažďovali data - studovali literaturu i internet, navštěvovali různé instituce, jako je knihovna, úřady, muzea - ale také pilně konzultovali se svými učiteli.

Své seminární práce pak prezentovali před komisemi. Ty vybraly ze všech prací ty nejzdařilejší a jejich tvůrci je pak prezentovali na veřejném vystoupení před spolužáky, rodiči, učiteli i zástupci školské rady.

Jak říká paní ředitelka H. Franková, cílem závěrečných seminárních prací bylo, aby žáci prokázali, že dovedou vyhledávat a třídit informace, že umějí pracovat s odbornou literaturou i internetem, že rozumějí tématu, zpracují zvolené téma v písemné formě i ve formě závěrečné prezentace, ale také že dokáží dodržovat formální stránku a termíny. Zkrátka aby prokázali, že do školy nechodili zbytečně.

Okruhy seminárních prací najdete v levém menu v oddíle Seminární práce.blok

Zvonění

vyučovací
hodina

od

do
0. 7:00 7:45
1. 8:00 8:45
2. 8:55 9:40
3. 10:00 10:45
4. 10:55 11:40
5. 11:55 12:40
6. 12:50 13:35
7. 13:45 14:30
8. 14:40 15:25