Beseda o plazech

22 . 2 . 2011

Beseda o plazech

Naši bývalí žáci se k nám rádi vracejí. Příkladem může být návštěva Vítka Lazara, který je studentem veterinární školy v Kroměříži. Společně se svým tátou připravili besedu o plazech pro žáky 6. ročníků.

 

Vítek měl připravené prezentace o hadech žijících v naší přírodě a o nejběžnějších hadech, kteří se vyskytují v chovech. Povídání bylo zpestřeno živými jedinci hadí říše, šesťáci si mohli prohlédnout  např. krajtu královskou a korálovku.

Žáci  pozorně poslouchali a dozvěděli se třeba i to, jaké jsou rozdíly mezi seriózními chovateli a překupníky, nebo jak dlouho je had schopen hladovět.blok

Zvonění

vyučovací
hodina

od

do
0. 7:00 7:45
1. 8:00 8:45
2. 8:55 9:40
3. 10:00 10:45
4. 10:55 11:40
5. 11:55 12:40
6. 12:50 13:35
7. 13:45 14:30
8. 14:40 15:25